Fundacja Prom - organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000105207    
Fundacja Wychowawców i Młodzieży  "Prom"

Trzy Koła

Projekt szkoleniowy, wychowawczo‐profilaktyczny. Przeznaczony jest dla szkół podstawowych i gimnazjów. Na Projekt składają się ...

Uczeń Zbuntowany

Warsztaty skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przedmiotem warsztatu jest, jak radzić sobie z buntowniczymi zachowaniami uczniów w szkole.

Ja wśród Nas

Oferta dla młodzieży szkół ponadpodstawowych zainteresowanej pracą na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego lub szerzej

Ewaluacja programów

Jakie są doraźne, jakie są odroczone efekty programów? Czy zgodne z zamierzonymi? Czy adekwatne do nakładów?